Zandburen

Smallingerland

gehucht

Zandburen

Doniawarstal

zie Zandgaast

Zandgaast

Doniawarstal

gehucht

Zandplaat (de)

Terschelling

zie Hoorn

Zandpoel

Wymbritseradeel

Meertje

Zandsloot (De)

Achkarspelen

Watertje

Zee (De Zuider-)

Algemeen

zeeboezum

Zeedijk (De Oude-)

Het Bildt

Dijk

Zeedijk (Derde-)

Het Bildt

zie Bildtdijk (Tweede)

Zeedijk (Tweede-)

Het Bildt

zie Bildtdijk (Oude-)

Zeven-Grietenijen-en-StadSloten (het Dijkbestuur-van-)

Algemeen

dijkgraafschap

Zevenwouden

kwartier

een der drie kwartieren

Zeven-Zeelanden (De)

gebied

landstreek

Zijgerswoude

Opsterland

zie Sigerswolde

Zijlaarder-Meer (Het)

Wonseradeel

zie Sillaardermeer

Zijlsterburen

Wymbritseradeel

gehucht

Zinserburen

Idaarderadeel

buurt

Zuawolde

Tietjerksteradeel

zie Suawoude

Zuiderburen

Leeuwarderadeel

voorm. buurt

Zuider-End (Groot-)

Wonseradeel

gehucht

Zuider-End (Klein-)

Wonseradeel

gehucht

Zuiderhuister-veen en Zuiderhuizum

Achtkarspelen

zie Surhuister-veen en Surhuizum

Zuidermeer (Het)

Wonseradeel

Meer

Zuiderzee

Algemeen

golf van de Noordzee

Zuidfennen (De)

Gaasterland

landstreek

Zuidfensterdijk (De)

Gaasterland

dijk

Zuidhoek (De)

Algemeen

Algemene naam

Zuidhoek (De)

Het Bildt

Naam

Zuidhorn

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Zuidmeer

Tietjerksteradeel

zie Suameer

Zuidvaart (De)

Leeuwarderadeel

zie Wirdumervaart (De)

Zuidvensterdijk (De)

Gaasterland

zie Zuidfensterdijk (De)

Zuidwolde

Tietjerksteradeel

zie Suawoude

Zuirig

Wonseradeel

zie Zurig

Zuurhuizum

Achtkarspelen

zie Surhuizum

Zuurig

Wonseradeel

zie Zurig

Zuurwennersluisje (Het)

Gaasterland

Sluis

Zuwoude

Tietjerksteradeel

zie Suawoude

Zwaagmannen_Vaart (De)

Haskerland

vaart

Zwaagster-Brakken De

Dantumadeel

meer

Zwaagwesteinde

Dantumadeel

dorp

Zwarte-Brak (De)

Dantumadeel

Meertje

Zwartebroek (De)

Tietjerksteradeel

meer

Zwarte-Haan (De)

Het Bildt

gehucht

Zwarte-Polder (De)

Haskerland

Polder

Zwarteweg (De)

Leeuwarderadeel

Weg

Zwartewoude

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Inham

Zwartewoude

Ferwerderadeel

Streek lands

Zwartwater

Opsterland

meer

Zwemmer (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

water

Zwette (De)

Algemeen

sloot

Zwichem

Leeuwarderadeel

zie Swichem

Zwin (De Zuider-)

Algemeen

kil of diepte

Zwin (Het)

Algemeen

kil of diepte

Zwin (Het)

Algemeen

zie Swin (Het)