Vaar (Het)

Wymbritseradeel

gehucht

Vaarde-Buren

Ferwerderadeel

gehucht

Vaartzigt

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

landgoed

Vadosum (Mare)

Algemeen

zie Wadden (De)

Vallingaburen

Wonseradeel

buurt

Valom De

Dantumadeel

gehucht

Var (Gaaster-)

Doniawarstal

Meertje

Vard (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Water of vaart

Veeneburen

Stellingwerf-Oosteinde

buurt

Veenekooten

Stellingwerf-Oosteinde

Buurt

Veenesloot (De)

Doniawarstal

Water

Veenesloot-Polder (De)

Doniawarstal

Polder

Veenheerenhuis

Achtkarspelen

Huis

Veenhuizen (De)

Tietjerksteradeel

huis

Veenklooster

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

Buurt

Veensterburen

Leeuwarderadeel

gehucht

Veenstervaart (De Oude-)

Achtkarspelen

Water

Veenstra-Huis

Ferwerderadeel

voorm. state

Veenwouden

Dantumadeel

dorp

Veenwoudsterwal

Dantumadeel

buurt

Veenzigt

Schoterland

landhuis

Vegilin-State

Utingeradeel

voorm. state

Velde (het Huis-te)

Lemsterland

voorm. buiten

Velde (In-de-)

Dongeradeel West

gehucht

Venema

Ferwerderadeel

voorm. state

Vensterburen

Leeuwarderadeel

zie Veensterburen

Vermaning

Tietjerksteradeel

gehucht

Vermeerum

Terschelling

gehucht

Verwoude

Wonseradeel

zie Ferwoude

Vierhuis

Schoterland

buurt

Vierhuis (Het)

Leeuwarden

huis

Vierhuisterpoel

Gaasterland

poel

Vierhuizen

Wonseradeel

buurtje

Vierhuizen

Gaasterland

gehucht

Vierhuizen

Schoterland

zie Vierhuis

Vierssen

Opsterland

voorm. state

Vijf-Deelen-Zeedijk (De)

Algemeen

dijk

Vijfde-Veendistrict

Aengwirden

bedijking

Vijfhuis

Wymbritseradeel

gehucht

Vijfhuizen

Ferwerderadeel

gehucht

Vijfhuizen

Opsterland

gehucht

Vijfhuizen

Achtkarspelen

gehucht

Vijfmeeren

Opsterland

Meertje

Vijverberg

Tietjerksteradeel

buiten

Vijversbuurt

Leeuwarden

buurt

Vischbuurt

Dongeradeel West

gehucht

Vischvliet-en-Gerkesklooster

Algemeen

Dijkbestuur

Visscherburen

Wymbritseradeel

Buurtje

Visschers-Vaart (De)

Barradeel

zie Tjummarumer-Vischvaart (De)

Vlaren (De Kleine-)

Franekeradeel

buurt

Vlaren (De)

Franekeradeel

buurt

Vlie (Het Oude-)

Algemeen

vaarwater

Vlie (Het)

Algemeen

eiland en vaarwater

Vlieland

Vlieland

eiland

Vlieland (Oost-)

Vlieland

dorp

Vlieland (West-)

Vlieland

voorm. dorp

Vlielanderdiep

Vlieland

zie Eijerlandsche-gat

Vlielander-Zeegaten

Vlieland

zeegaten

Vlielander-Zeegaten (De Oost-)

Vlieland

vaarwaters

Vlierbosch

Smallingerland

gehucht

Vliestroom (De)

Algemeen

vaarwater

Vliet (De Kerk)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Water

Vliet (De Lange-Klip)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

Water

Vliet (Het)

Wymbritseradeel

Buurt

Vliet (Het)

Wonseradeel

gehucht

Vliet (Het)

Wonseradeel

meer

Vogelenzang (De)

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

landhuis

Vogelzang

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Vogelenzang (De).

Voklama

Tietjerksteradeel

zie Vooklama

Vollega

Lemsterland

zie Follega

Vooklama

Tietjerksteradeel

voorm. state

Voorrijp

Barradeel

gehucht

Voorwerk (Het)

Opsterland

voorm. uithof

Vossepolle

Achtkarspelen

Hoogte

Vrijburg

Wymbritseradeel

zie Albada

Vrijgrasloot (De)

Wymbritseradeel

Water

Vrisburen

Gaasterland

buurt

Vrossche-Polle

Ferwerderadeel

zie Froske-Polle

Vrouwenklooster

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Galilea

Vywer (De)

Haskerland

meertje