Ublema

Leeuwarderadeel

voorm. state

Ugeklooster

Wonseradeel

buurt

Uilemeer (De)

Tietjerksteradeel

Vaart

Uilesprong (De)

Doniawarstal

water

Uilesprong (De)

Opsterland

water

Uilkema

Idaarderadeel

hoeve

Uilkemeer (Het)

Wonseradeel

meer

Uilsmahorn

Dongeradeel West

gehucht

Uitburen (De)

Dongeradeel West

Verzameling buurtjes

Uiteinde (Het)

Smallingerland

buurt

Uiterburen

Aengwirden

gehucht

Uiterdijken (Schoter-)

Schoterland

zie Schoter-Uiterdijken

Uitgong

Menaldumadeel

zie Berlikum

Uitland het

Achtkarspelen

gehucht

Uitland Klein

Achtkarspelen

buurt

Uitsjoeg

Ferwerderadeel

huis

Uitterburen

Aengwirden

buurt

Uitterburen

Aengwirden

zie Uiterburen

Uitwellingerga

Wymbritseradeel

dorp

Uitwollinga

Wymbritseradeel

zie Uitwellingerga

Unema

Ferwerderadeel

voorm. state

Unema

Leeuwarderadeel

voorm. state

Unga

Hennaarderadeel

voorm. state

Ungabuur

Franekeradeel

gehucht

Unia

Utingeradeel

voorm. state

Unia

Baarderadeel

voorm. stins

Unia, Stiens

Leeuwarderadeel

voorm. state

Unia, Wirdum

Leeuwarderadeel

voorm. state

Uniahuis

Leeuwarden

voorm. sterk kasteel

Uniastate

Menaldumadeel

voorm. state

Upsterland

Opsterland

zie Opsterland

Ureterp

Opsterland

dorp

Ureterpster-Vallaat (Het)

Opsterland

gehucht

Ursel (St.)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Ursela-klooster (St.)

Ursel (St.)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Ursela-klooster (St.)

Ursela-Klooster (St.)

Hemelumer-Oldephaert

voorm. klooster

Utburen (De)

Dongeradeel West

zie Hantumer-Uitburen

Uteterp-en-Sigerswolde

Opsterland

kerk. gemeente

Utgong

Menaldumadeel

zie Berlikum

Utingeradeel

Utingeradeel

grietenij