Ockinga

Wonseradeel

voorm. state

Odulfus Klooster (St.)

Stavoren

voorm. klooster

Oegeklooster

Wonseradeel

voorm. klooster

Oenega

Stellingwerf Westeinde

zie Sonnega

Oenema

Leeuwarderadeel

state

Oenema

Schoterland

state

Oenema

Dantumadeel

voorm. state

Oenema

Dongeradeel West

voorm. state

Oenema

Doniawarstal

voorm. state

Oenema

Utingeradeel

voorm. state

Oenkerk

Tietjerksteradeel

dorp

Oenkerk-Giekerk-en-Wyns

Tietjerksteradeel

kerk. gemeente

Oerleduin

Ameland

duinen

Oeschem

Wymbritseradeel

zie Oosthem

Oetsma

Idaarderadeel

voorm. eigengeŽrfde plaats

Offender-Buren

Wonseradeel

zie Scharneburen

Offinga

Ferwerderadeel

voorm. state

Offingahuizen

Franekeradeel

voorm. state

Offingawier

Wymbritseradeel

dorp

Offinggawierder-Zijl

Wymbritseradeel

sluis

Olbetsma

Ferwerderadeel

voorm. state

Olbrandweeren

Dantumadeel

buurt

Oldeberkoop

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Oldeberkoop

Stellingwerf-Oosteinde

kanton

Oldeberkoop-en-Nijeberkoop

Stellingwerf-Oosteinde

kerk. gemeente

Oldeboorn

Utingeradeel

dorp

Oldeboorn (Het Nieuwe-Huis-)

Utingeradeel

Doopsgez. gemeente

Oldeboorn (Het Oude-Huis-)

Utingeradeel

Doopsgez. gemeente

Oldeboorn-en-Nes

Utingeradeel

kerk. gemeente

Oldeholtpade

Stellingwerf Westeinde

dorp

Oldeholtpade-Nijholtpade-Ter-Idsert-en-Oldeholtwolde

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Oldeholtwolde

Stellingwerf Westeinde

dorp

Oldehove

Leeuwarderadeel

voorm. dorp

Oldehuis

Barradeel

voorm. state

Oldehuis

Hennaarderadeel

voorm. state

Oldehuw

Doniawarstal

zie Ouwster-Haule

Oldeklooster

Wonseradeel

gehucht

Oldelamer

Stellingwerf Westeinde

dorp

Oldelamer-en-Oldetryne

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Oldetrijne

Stellingwerf Westeinde

dorp

Oldetrijnster-Buurt

Stellingwerf Westeinde

buurt

Oldetrijnster-Vaart (De)

Stellingwerf Westeinde

water

Oldhof

Wymbritseradeel

meertje

Oldhof

Opsterland

voorm. state

Oldouwer

Doniawarstal

dorp

Olferder-Buren

Wonseradeel

zie Scharneburen

Olijfberg

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. klooster

Olofs-Klooster (St.)

Stavoren

zie Odulfus-Klooster

Olterterp

Opsterland

dorp

Olterterpsche-Heide

Opsterland

voorm. heideveld

Olthof

Wymbritseradeel

meertje

Ondersma

Ferwerderadeel

voorm. state

Ontwijk

Schoterland

landhuis

Oog-Vliet

Ferwerderadeel

voorm. water

Oorbijt

Menaldumadeel

buit.

Oorden (De)

Hemelumer-Oldephaert

meertje

Oorns (Groot-)

Wonseradeel

Buurtje

Oorns (Klein-)

Wonseradeel

buurtje

Oosterbeintum

Ferwerderadeel

buurt

Oosterbierum

Barradeel

dorp

Oosterbierumer-Horn

Barradeel

gehucht

Oosterbierumer-Polder

Barradeel

polder

Oosterbierumer-Vaart

Barradeel

vaart

Oosterbierumer-Vischvaart

Barradeel

vaart

Oosterboorn

Utingeradeel

gehucht

Oosterburen

Schiermonnikoog

dorp

Oosterbuuren

Achtkarspelen

gehucht

Oosterbuuren

Wymbritseradeel

gehucht

Oosterend

Wymbritseradeel

buurt

Oosterend

Hennaarderadeel

dorp

Oosterend

Hennaarderadeel

gehucht

Oostergoo

Friesland

een der kwartieren

Oosterlittens

Baarderadeel

dorp

Oostermeer

Tietjerksteradeel

dorp

Oostermeer-en-Eestrum

Tietjerksteradeel

kerk. gemeente

Ooster-Nijkerk

Ferwerderadeel

zie Nijkerk

Ooster-Sypen

Doniawarstal

waterplas

Oosterwierum

Baarderadeel

dorp

Oosterwierumer-Brugge-Buurt

Baarderadeel

buurt

Oosterwolde

Stellingwerf Oosteinde

dorp

Oosterwolde-en-Fochteloo

Stellingwerf-Oosteinde

kerk. gemeente

Oosterwolder-Kampen (De)

Stellingwerf-Oosteinde

zie Kampen (De Oosterwolder)

Oosterzee

Lemsterland

dorp

Oosterzee

Lemsterland

voorm. state

Oosterzee of Blauwhuis

Lemsterland

voorm. state

Oosterzee-en-Echten

Lemsterland

kerk. gemeente

Oosterzee-Sloot

Lemsterland

water

Oosthem

Wymbritseradeel

dorp

Oosthem

Wonseradeel

gehucht

Oosthem-Abbega-en-Folsgare

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Oosthemmer-Meer

Wymbritseradeel

meer

Oosthuizen

Ameland

voorm. dorp

Oostmahorn

Dongeradeel Oost

voorm. Schans

Oostrum

Dongeradeel Oost

dorp

Oostrum-en-Jouswier

Dongeradeel Oost

kerk. gemeente

Oost-Stellingwerf

Stellingwerf-Oosteinde

zie Stellingwerf-Oosteinde

Oostwoude

Dantumadeel

Buurt

Oostzimgerland

Lemsterland

Laag land

Opeinde

Smallingerland

dorp

Opeinde Harkema

Achtkarspelen

zie Harkema-Opeinde

Opheerderburen

Wonseradeel

zie Scharneburen

Ophuis

Achkarspelen

gehucht

Ophuistra

Dantumadeel

voorm. state

Opmanahuyzen

Wymbritseradeel

zie Oppenhuizen

Oppenhuizen

Wymbritseradeel

dorp

Oppenhuizen-en-Uitwellingerga

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Opperbirt

Idaarderadeel

hoeve

Opperburen

Opsterland

gehucht

Opperburen

Smallingerland

gehucht

Opper-Kooten

Achtkarspelen

zie Kooten Opper

Opsterland

Opsterland

grietenij

Oranjegrift (De)

Schoterland

Vaart

Oranjestein

Schoterland

landhuis

Oranjewoud

Schoterland

buiten

Oranjewoud

Schoterland

voorm. landhuis

Orxma-state

Menaldumadeel

voorm. state

Osinga

Doniawarstal

voorm. state

Osinga

Menaldumadeel

voorm. state

Osinga

Wonseradeel

voorm. state

Osinga, Schettens

Wonseradeel

voorm. state

Osingahuizen

Wymbritseradeel

buurt

Ossetille (De)

Franakeradeel

Brug

Ottopoel

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. meer

Oude-Berkoop

Stellingwerf-Oosteinde

zie Oldeberkoop

Oude-Dijk

Utingeradeel

zie Leppe-dijk

Oude-en-Nije-Horne

Schoterland

kerk. gemeente

Oude-Flie (Het)

Algemeen

diep

Oudega

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

dorp

Oudega

Smallingerland

dorp

Oudega

Wymbritseradeel

dorp

Oudega

Schoterland

voorm. dorp

Oudega-en-Kolderwolde

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

kerk. gemeente

Oudega-Idsega-en-Sandfirde

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Oudega-Nijega-en-Opeinde

Smallingerland

kerk. gemeente

Oudegaster-Brekken

Wymbritseradeel

meer

Oudegaster-Broek

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

meertje

Oudegaster-Rijp

Smallingerland

buurt

Oudegaster-Zanding (De)

Smallingerland

meer

Oude-Geeuw (De)

Haskerland

voorm. water

Oude-Haske

Haskerland

dorp

Oude-Hasker-Uitgangen

Haskerland

lage landen

Oudehof

Leeuwarderadeel

voorm. state

Oude-Horne

Schoterland

dorp

Oudehuis

Hennaarderadeel

voorm. state

Oude-Huis

Hennaarderadeel

voorm. state

Oude-Meer (De)

Tietjerksteradeel

water

Oude-Mieden

Tietjerksteradeel

gehucht

Oude-Mirdum

Gaasterland

dorp

Oude-Mirdum-Nije-Mirdum-En-Sondel

Gaasterland

kerk. gemeente

Oudendale

Franakeradeel

zie Lidlum

Oude-Pollen

Het Bildt

Aanwas

Oudeschoot

Schoterland

dorp

Oudeschoot-Nijeschoot-Mildam-Rottum-en-Katlijk

Schoterland

kerk. gemeente

Oudeschoter-Zijl

Stellingwerf Westeinde

sluis

Oudeschouw

Utingeradeel

voorm. pontveer

Oude-Vaart (De)

Hemelumer-Oldephaert

water

Oude-Weg

Aengwirden

Buurt

Oude-Weg (De Broekster-)

Doniawarstal

Water

Oude-Weg (De)

Algemeen

Water

Oude-Weg (De)

Wymbritseradeel

water

Oude-Wegster-Polder

Aengwirden

Polder

Oudezand

Haskerland

gehucht

Oudhof

Tietjerksteradeel

voorm. state

Oudhuistra

Dongeradeel-Oost

zie Hooghuistra

Oudkarre

Hemelumer-Oldephaert

meer

Oudkerk

Tietjerksteradeel

dorp

Oudkerk-en-Roodkerk

Tietjerksteradeel

kerk. gemeente

Oudkerkster-Meer (Het)

Tietjerksteradeel

meer

Oudkerkstertrekvaart (De)

Tietjerksteradeel

water

Oudterp

Dongeradeel-Oost

buurt

Oudwoude

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Oudwoude-en Westergeest

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

kerk. gemeente

Oudwouderzijl

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

buurt

Ouster-Nijega

Doniawarstal

zie Nijega (Ouwster-)

Ouwsterhaule

Doniawarstal

dorp

Ouwsterhaule-Oldouwer-en-Nijega

Doniawarstal

kerk. gemeente

Ouwster-Nijega

Doniawarstal

zie Nijega

Overburen

Stellingwerf Westeinde

buurt

Overspitting (De)

Haskerland

water