Naauw Deel (Het)

Utingeradeel

zie Deel (Henshuister-)

Naauw Deel (Het)

Idaarderadeel

zie Deel (Naauw-)

Naauwe Wymers (De)

Wymbritseradeel

zie Wymers (De Naauwe-)

Nanninga

Stellingwerf-Oosteinde

Buurt

Nardeburen

Idaarderadeel

gehucht

Nazareth

Wymbritseradeel

voorm. klooster

Nazareth

Ferwerderadeel

voorm. klooster

Nes

Wonseradeel

buurt

Nes

Ameland

dorp

Nes

Dongeradeel West

dorp

Nes

Utingeradeel

dorp

Nes-en-Hollum

Ameland

Jan-Jacobs-gezinden gemeente

Nes-en-Hollum

Ameland

Waterlandsche gemeente

Nes-en-Wierum

Dongeradeel-West

Kerk. gemeente

Nesseragae

Utingeradeel

zie Duitsche Huis

Nesser-Buren

Ameland

zie Buren

Nesser-Gouw

Dongeradeel West

buurt

Nesser-Vaart (De)

Dongeradeel West

water

Nesser-Zijl (De)

Utingeradeel

zijl

Nicolaasga (St.)

Doniawarstal

dorp

Nicolaas-Konvent (St.)

Tietjerksteradeel

zie Bergklooster

Nieuwe-Haske

Haskerland

zie Nye-Haske

Nieuwe-Klooster

Wymbritseradeel

zie Aula-Dei

Nieuwe-Meer (De)

Tietjerksteradeel

Water

Nieuwenhuis

Barradeel

zie Nijehuis

Nieuweschoot

Schoterland

Dorp

Nieuwe-Schouw (De)

Haskerland

overzetveer

Nieuwesloot (De)

Idaarderadeel

water

Nieuwe-Wetering (De)

Algemeen

Water

Nieuwe-Zeegat-in-de-Buiten-Noorder-Gronden (Het)

Algemeen

 

Nieuwe-Zijl (De)

Wymbritseradeel

sluis

Nieuwe-Zijlen

Dongeradeel-Oost

zie Dockumer-Nieuwe-Zijlen

Nieuwland

Wymbritseradeel

dorp

Nieuwland (Het Workumer-)

Workum

polder

Nieuwland (Het)

Algemeen

naam

Nieuwland (Het)

Algemeen

waardgronden

Nijawier

Dongeradeel Oost

dorp

Nijawierster-vaart

Dongeradeel Oost

vaart

Nijbrongerga

Schoterland

zie Knype (De)

Nijeberkoop

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Nijeburen

Dongeradeel West

buurt

Nijeburen-(Hemelumer)

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

buurt

Nijega

Doniawarstal

dorp

Nijega

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

dorp

Nijega

Smallingerland

dorp

Nijega

Schoterland

zie Rohel

Nijega-en-Elahuizen

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

kerk. gemeente

Nijegaster-Poel

Doniawarstal

meertje

Nijeholtpade

Stellingwerf Westeinde

dorp

Nijeholtwolde

Stellingwerf Westeinde

dorp

Nije-Horne

Schoterland

dorp

Nijehove

Leeuwarden

voorm. dorp

Nijehuis

Dongeradeel West

boerenhofstede

Nijehuis

Baarderadeel

voorm. state

Nijehuis

Barradeel

voorm. state

Nijehuis

Hennaarderadeel

voorm. state

Nijehuis

Leeuwarderadeel

voorm. state

Nijehuis

Utingeradeel

voorm. state

Nijeklooster

Wymbritseradeel

zie Aula Dei

Nijemirdum

Gaasterland

dorp

Nijenburg

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

landhuis

Nijenhuis

Baarderadeel

zie Unia

Nijestad (Bergumer-)

Tietjerksteradeel

gehucht

Nijezijl

Wymbritseradeel

Buurt

Nijhuister-Ee (De)

Algemeen

meertje

Nijhuister-Poelen (De)

Wymbritseradeel

Twee meertjes

Nijhuister-State (Groot-)

Baarderadeel

zie Unia

Nijhuister-Vaart (de)

Wymbritseradeel

vaart

Nijhuizum

Wymbritseradeel

dorp

Nij-Katlijk

Schoterland

zie Katlijk (Nieuwe-)

Nijkerk

Dongeradeel Oost

dorp

Nijkerk

Ferwerderadeel

dorp

Nijland

Tietjerksteradeel

gehucht

Nittema

Dongeradeel Oost

voorm. eigengeŽrfde hofstede

Noorder-Buren

Wymbritseradeel

buurtje

Noorder-Gat (Het)

Algemeen

Vaarwater

Noorder-Gat (Het)

Algemeen

vaarwater

Noorder-Gat (Het)

Tietjerksteradeel

water

Noorderleeg

Ferwerderadeel

Pold.

Noordermeer

Tietjerksteradeel

buurt

Noorder-Meer

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

voorm. meer

Noorder-Meer (Het)

Wymbritseradeel

Meer

Noordermeerder-Meer (Het)

Tietjerksteradeel

Meer

Noordooster-Hoek

Terschelling

zandplaat

Noordoost-Zeegat

Algemeen

Zeegat

Noordwolde

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

deel grietenij

Noordwolde

Stellingwerf Westeinde

dorp

Noordwolde-en-Beuil

Stellingwerf Westeinde

kerk. gemeente

Noordwolder-Meer

Stellingwerf Westeinde

meertje

Noordwolder-Sloot

Stellingwerf Westeinde

vaart

Noordwolder-Veenpolder

Stellingwerf Westeinde

polder

Noordzee De

Algemeen

zee

Noordzigt

Het Bildt

buit.

Norbertijner-Abdij

Dokkum

voorm. abdij

Nydam

Idaarderadeel

voorm. state

Nyehaske

Haskerland

dorp

Nyetryne

Stellingwerf Westeinde

dorp