Jaanum

Dantumadeel

zie Janum

Jaanvaart (De)

Baarderadeel

vaart

Jaarla Groot

Dongeradeel Oost

voorm. state

Jaarla Klein

Dongeradeel Oost

voorm. state

Jaarlagat

Dongeradeel Oost

oud kanaal

Jaarsma

Dongeradeel West

voorm. state

Jacobi-Parochi (St.)

 

dorp

Jacobsburen

 

zie St. Jacobi-Parochie

Jacobs-Parochie (St.-)

Het Bildt

zie Jacobs-Parochie (St.)

Jagtlust

Schoterland

buiten

Jaijema

Ferwerderadeel

voorm. state

Jainga

Dongeradeel Oost

voorm. state

Jakkele-Set

Wonseradeel

zie Jakle-Set

Jakle-Set

Wonseradeel

plaats

Janesloot

Doniawarstal

water

Jan-Haukema-Leen

Barradeel

Enige landerijen

Jansberg (Hospitaal-Van-St.-)

Wymbritseradeel

zie Jans-Hospitaal (St.)

Jansga (Kerkhof-Van-St.-)

Utingeradeel

plaats

Jansga (St.)

Schoterland

dorp

Jansga-en-Delfstrahuizen (St.)

Schoterland

kerk. gemeente

Jans-Hospitaal (St.)

Wymbritseradeel

voorm. kommanderij

Jantjes Zee

Dantumadeel

meer

Janum

Dantumadeel

dorp

Jardinga

Stellingwerf Oosteinde

buurt

Jardinga

Stellingwerf Oosteinde

voorm. adellijke state

Jarichsma

Dantumadeel

hofstede

Jarigsloot (De)

Wymbritseradeel

water

Jarigsma

Hemelumer-Oldephaert

voorm. state

Jaure

Dongeradeel West

zie Hiaure

Jelgersma

Barradeel

voorm. state

Jelkema

Achtkarspelen

voorm. adellijke state

Jellebirt

Aengwirden

zie Tjallebert

Jellema

Hennaarderadeel

voorm. state

Jelle-Pieters-Sloot

Smallingerland

vaart

Jellum

Baarderadeel

dorp

Jellumer-Vaart (De)

Baarderadeel

vaart

Jelmera-Huis

Ameland

zie Cammingha

Jelsum

Leeuwarderadeel

dorp

Jelsumer-Meer

Leeuwarderadeel

vaart

Jelsumer-Nieuwland

Leeuwarderadeel

streek land

Jelsumer-Oudland

Leeuwarderadeel

streek land

Jelsumer-Vaart (De Groote-)

Leeuwarderadeel

vaart

Jelsumer-Vaart (De Kleine-)

Leeuwarderadeel

vaart

Jelte-Sloot

Wymbritseradeel

water

Jeltinga

Leeuwarderadeel

voorm. state

Jeltinga

Achtkarspelen

zie Jelkema

Jeltjama

Achtkarspelen

zie Jelkema

Jenje-Meer

Wymbritseradeel

Meer

Jenje-Meer

Doniawarstal

meer

Jenshuizen

Utingeradeel

zie Henshuizen

Jensma

Achtkarspelen

voorm. state

Jensma

Dongeradeel West

voorm. state

Jeppema

Ferwerderadeel

voorm. state

Jerusalem

Achkarspelen

zie Gerkesklooster

Jeslum

Ferwerderadeel

Dorp

Jeslumer-Vaart

Ferwerderadeel

Vaart

Jetsma

Idaarderadeel

voorm. state

Jette (De)

Algemeen

zie Jetting

Jetting (De Nieuwe-)

Algemeen

Vaarwater

Jetting (De)

Terschelling

vaarwater

Jetting (Oude-)

Algemeen

Vaarwater

Jhellum

Baarderadeel

zie Jellum

Jobbega

Schoterland

zie Jubbega

Joenga

Dongeradeel Oost

voorm. state

Joere (De)

Tietjerksteradeel

gehucht

Johannessloot

Stellingwerf Westeinde

water

Johanneswald

Schoterland

zie Jansga (St.)

Johannisga (St.)

Schoterland

zie Jansga (St.)

Johanniter-Klooster (St.)

Wonseradeel

zie Wijngaard des Heeren

Joinga

Dongeradeel-Oost

zie Joenga

Jongama

Rauwerderhem

zie Jongema

Jonge-Buren

Doniawarstal

buurt

Jongema

Rauwerderhem

State

Jongema

Ferwerderadeel

voorm. state

Jongema

Idaarderadeel

voorm. state

Jongema

Wymbritseradeel

voorm. state

Jongema

Hennaarderadeel

voorm. state

Jongema-Huis

Bolsward

voorm. adellijk huis

Jongestal

Ferwerderadeel

voorm. hofstede

Jonker Helemo Sloot

Stellingwerf Westeinde

vaart

Jonker Huigishuis

Utingeradeel

zie Galema

Jornahuis

Idaarderadeel

landhuis

Jornahuister-Meer

Idaarderadeel

voorm. meer

Jornsma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Jortrijp

Wymbritseradeel

zie Jutrijp

Jorum

Hennaarderadeel

voorm. state

Jorwerd

Baarderadeel

dorp

Jorwerdervaart

Baarderadeel

zie Jaanvaart

Jouke-Sloot

Utingeradeel

zie Sjoukesloot

Joure

Haskerland

vlek

Joure

Dongeradeel West

zie Hiaure

Joure (De)

Haskerland

zie Joure

Joure (Polder-Bezuiden-)

Haskerland

polder

Joure Westermeer-en-Snikzwaag

Haskerland

kerk. gemeente

Jousen (De)

Leeuwarderadeel

water

Jousma

Ferwerderadeel

voorm. state

Jousma

Leeuwarderadeel

voorm. state

Jousterp

Wonseradeel

gehucht

Jousterper-Poel

Wonseradeel

water

Jousterper-Polder

Wonseradeel

polder

Jouster-Uitgangen

Haskerland

streek land

Jousumburen

Ferwerderadeel

zie Jouwsumburen

Jouwer (De Kleine)

Dongeradeel West

dorp

Jouwer (De)

Haskerland

zie Joure

Jouwerd

Baarderadeel

zie Jorwerd

Jouwsumburen

Ferwerderadeel

gehucht

Jouwsweer

Dongeradeel Oost

zie Jouwswier

Jouwsweerster-meer

Dongeradeel Oost

zie Jouwswierster-meer

Jouwswerd

Wymbritseradeel

gehucht

Jouwswier

Dongeradeel Oost

dorp

Jouwswier

Wymbritseradeel

zie Jouswerd

Jouwswierster-meer

Dongeradeel Oost

meer

Jouwswierster-tille

Dongeradeel Oost

brug

Jubbega

Schoterland

dorp

Juckema

Leeuwarderadeel

voorm. state

Juckema, Bozum

Menaldumadeel

voorm. state

Juckema, Menaldum

Menaldumadeel

voorm. state

Jukse (De)

Idaarderadeel

voorm. watertje

Jurringasloot (De)

Wymbritseradeel

water

Jutrijp

Wymbritseradeel

dorp

Jutrijp-en-Hommerts

Wymbritseradeel

kerk. gemeente

Juvingahuis

Bolsward

zie Jongema-Huis

Juwingahuis

Bolsward

zie Jongema-Huis

Jvingahuis

Bolsward

zie Jongemahuis