Idaard

Idaarderadeel

dorp

Idaard-Aegum-en-Friens

Idaarderadeel

kerk. gemeente

Idaarderadeel

Idaarderadeel

grietenij

Idaarder-Vaart

Idaarderadeel

vaart

Idema

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. state

Idlaard

Dongeradeel Oost

zie Ydlaard

Idsard (Ter)

Stellingwerf Westeinde

zie Ter-Idserd

Idsarda

Stellingwerf Westeinde

zie Idserda

Idschenhuizen

Doniawarstal

zie Idskenhuizen

Idsega

Wymbritseradeel

dorp

Idsegahuizen

Wonseradeel

dorp

Idsegahuizen-en-Piaam

Wonseradeel

kerk. gemeente

Idsegaster-Meer

Wymbritseradeel

zie Idsegaster-Poelen

Idsegaster-Poelen

Wymbritseradeel

meer

Idserda

Stellingwerf Westeinde

voorm. state

Idserda-Buren

Wonseradeel

gehucht

Idsinga

Idaarderadeel

voorm. state

Idsinga

Wymbritseradeel

zie Idsega

Idsinghuizum

Wonseradeel

zie Idsegahuizen

Idske

Doniawarstal

vaart

Idskenhuister-Meer (Het Groot-)

Doniawarstal

meer

Idskenhuister-Meer (Het Klein-)

Doniawarstal

meer

Idskenhuizen

Doniawarstal

dorp

Idzarda

Stellingwerf Westeinde

zie Idserda

Idzega

Wymbritseradeel

zie Idsega

Idzegahuizum

Wonseradeel

zie Idsegahuizen

Idzegaster-Poelen

Wymbritseradeel

zie Idsegaster-Poelen

Idzehuizen

Wonseradeel

zie Idsegahuizen

Idzerd (Ter-)

Stellingwerf Westeinde

zie Ter-Idserd

Idzinghuis

Wymbritseradeel

zie Idsega

Idzinghuizen

Wonseradeel

zie Idsegahuizen

Iestrum

Tietjerksteradeel

zie Eestrum

Iestrumer-Opvaart

Tietjerksteradeel

zie Eestrumer-Opvaart

Igewolden (De)

Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde

naam

IJsinga-State

Dantumadeel

zie Eysinga

Illebert

Aengwirden

zie Tjallebert

Ilst

Ylst

zie Ylst

Indijk

Wymbritseradeel

dorp

Indijk

Tietjerksteradeel

gehucht

Indijk

Dongeradeel Westeinde

voorm. zathe

Indijk

Baarderadeel

zie Indijken

Indijk

Doniawarstal

zie Indijken

Indijken

Baarderadeel

gehucht

Inhimmeren

Rauwerderhem

voorm. state

Inia

Dongeradeel West

voorm. zathe

Inia (Lutke-)

Tietjerksteradeel

buurt

Intehuis

Rauwerderhem

zathe

Inthima

Workum

voorm. state

Inthimahuis

Workum

voorm. state

Inthima-Sloot

Algemeen

water

Ipekolsga

Wymbritseradeel

zie Ypekolsga

Ipema

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Epema

Irnsum

Rauwerderhem

dorp

Irnsum-en-Poppingawier

Rauwerderhem

Doopsgez. gemeente

Irnsumer-Zijl

Idaarderadeel

zijl

Isbrechtum

Wymbritseradeel

zie Ysbrechtum

Isbroechten

Wymbritseradeel

zie Ysbrechtum

Islagouwe

Algemeen

Landstreek

Isselgouwe

Algemeen

zie Islagouwe

Itens

Hennaarderadeel

dorp

Itens en Hennaard

Hennaarderadeel

kerk. gemeente

Itsma

Dongeradeel West

voorm. state

Itsmaburen

Ferwerderadeel

gehucht