Cambuur

Leeuwarden

zie Camminghaburg

Cambuur (Achter-)

Leeuwarden

Buurt

Cammingha

Leeuwarderadeel

voorm. state

Cammingha

Tietjerksteradeel

voorm. state

Cammingha

Wonseradeel

voorm. state

Cammingha

Ferwerderadeel

voorm. stins

Camminghaburg

Leeuwarden

voorm. adellijk slot

Camminghahuis

Leeuwarden

adellijk huis

Camminghahuis

Leeuwarden

huis

Camp (De)

Leeuwarderadeel

buurt

Campen (De)

Franekeradeel

Streek lands

Campen (Op De)

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Campen (Op de)

Wonseradeel

gehucht

Campus Clarus

Dantumadeel

zie Klaarkamp

Campus Floridus

Wonseradeel

zie Oldeklooster

Camstra

Barradeel

voorm. state

Camstra, Jelsum

Leeuwarderadeel

state

Camstra, Wirdum

Leeuwarderadeel

voorm. state

Camstraburen

Leeuwarden

voorstad

Canterstate

Dantumadeel

state

Casper-Roblesdiep

Algemeen

vaart

Castellum-Flevum

Algemeen

voorm. kasteel

Catharinaklooster (St.)

Leeuwarden

voorm. klooster

Catharinameer

Franekeradeel

voorm. meer

Catharineband

Aengwirden

zie Terband

Catse

Hemelumer-Oldephaert-en-Noorwolde

Voorm plaats

Chemelum

Hemelumer-Oldephaert-en-N.

zie Hemelum

Chimelum

Hemelumer-Oldephaert-en-Noorwolde

zie Hemelum

Claarkamp

Dantumadeel

zie Klaarkamp

Clant

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Augsbuur

Clarus-Campus

Dantumadeel

zie Klaarkamp

Clasinga

Stellingwerf-Oosteinde

gehucht

Cobunderhuizen

Opsterland

zie Lippenhuizen

Coehoornspolder

Gaasterland

Polder

Compagnie (De)

Smallingerland

gehucht

Compagnie (De)

Schoterland

zie Jubbega

Compagnie (Nieuwe-)

Smallingerland

gehucht

Compagnie (Oude-)

Smallingerland

gehucht

Compagnonsvaart

Schoterland

Gegraven vaart

Companshuis

Smallingerland

huis

Cornjum

Leeuwarderadeel

dorp

Cornjumermeer

Leeuwarderadeel

voorm. watertje

Cornjumer-Nieuwland

Leeuwarderadeel

buurt

Cornjumer-Nieuwland

Leeuwarderadeel

buurt

Cornwerd

Wonseradeel

dorp

Cornwerder-Vaart

Wonseradeel

vaart

Cornwerder-Zand

Algemeen

zandplaat

Coum

Franekeradeel

gehucht

Crack

Aengwirden

slot of state

Crak

Aengwirden

zie Crack

Cronenburg

Barradeel

voorm. adellijke state

Croonenburg

Barradeel

zie Cronenburg

Cuynre

Algemeen

zie Kuinder