Bewoners en oppervlakte per Grietenij

Naam opp. in km2 huizen gezinnen inwoners inw./km2 inw./gez. inw./huis gez./huis Herv. Lid Doop   Luth. Kath. Com Isr.
Achtkarspelen

 

1178

 

7000

 

 

5.94

 

6600

 

360

 

3

20

 

 

Aengwirden

65

 

 

2500

38

 

 

 

1430

 

 

 

 

 

 

 

Ameland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barradeel

 

769

 

4800

 

 

6.24

 

4600

 

100

 

 

100

 

 

Baarderadeel

72.8

703

 

4364

60

 

6.21

 

3897

 

281

 

 

186

 

 

Bolsward

9.22

750

 

4200

456

 

5.6

 

2600

 

200

 

 

1300

 

110

Het Bildt

76.4

862

 

6300

82

 

7.31

 

5800

 

200

 

6

15

 

 

Dantumadeel

99,84

1266

 

6200

62

 

4.90

 

5400

 

700

 

 

90

 

 

Dokkum

0.3

679

831

3900

13000

4.69

5.74

1.22

3300

 

300

 

 

350

 

 

Dongeradeel Oost

 

1080

1411

7000

 

4.96

6.48

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

Dongeradeel West

67.09

925

1252

6200

92

4.95

6.70

1.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Doniawerstal

125.61

1382*!

1475*!

7100

57

4.81

5.13

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferwerderadeel

81.25

950

1428

7200

87

5.04

7.58

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

Franeker

17.23

830

1152

5200

302

4.51

6.26

1.39

 

 

 

 

 

 

 

 

Franekeradeel

 

470

643

3300

 

5.13

7.02

1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaasterland

 

508

662

3200

 

4.83

6.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Harlingen

1.03

1861

1794

8100

7864

4.51

4.35

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

Haskerland

59.19

724

 

4800

81

 

6.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemelumer Old.

83.68

365

582

2800

33

4.81

7.67

1.59

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennaarderadeel

58.78

462

665

3200

54

4.81

6.93

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindeloopen

5.0

237

272

1200

240

4.41

5.06

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Idaarderadeel

65.34

622

862

4100

63

4.75

6.59

1.39

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollumerland

82.03

977

1177

6063

74

5.15

6.21

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarden

16.57

3521

4655

23400

1412

5.02

6.64

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarderadeel

89.85

 

 

7850

87

 

 

 

5800

1150

270

 

13

690

460

 

Lemsterland

56.01

858

920

4800

86

5.22

5.59

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

Menaldumadeel

76.56

990

1378

7230

94

5.24

7.30

1.39

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsterland

230.36

1823

1960

10000

43

5.09

5.49

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwerderhem

34.90

388

482

2330

67

4.83

6.01

1.24

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiermonnikoog

10.87

150

224

900

83

4.01

6.00

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoterland

152.49

1525

1712

8350

55

4.88

5.48

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloten

2.25

147

184

900

400

4.89

6.12

1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

Smallingerland

124.93

1069

1420

7240

58

5.10

6.77

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

Sneek

8.92

1100

1490

7800

874

5.23

7.09

1.35

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavoren

3.75

112

112

570

152

5.09

5.09

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellingwerf Oost

225.24

935

965

5600

25

5.80

5.99

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellingwerf West

226.99

1579

1713

9650

43

5.63

6.11

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietjerksteradeel

172.83

1669

1708

9200

53

5.38

5.51

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Utingeradeel

64.63

607

771

3950

61

5.12

6.51

1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonseradeel

153.40

1426

1833

9000

59

4.91

6.31

1.29

 

 

 

 

 

 

 

 

Workum

29.29

536

730

3200

109

4.38

5.97

1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymbritseradeel

165.40

1398

1493

7700

47

5.16

5.51

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

IJlst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

 

73160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arr. Leeuwarden bevat de volgende kantons

1220,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokkum

0,3

679

831

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dongeradeel Oost

 

1080

1411

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollumerland e.d.

82,03

977

1177

6063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantumadeel

99,84

1266

1295*

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schiermonnikoog

10,87

150

224

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4152*

4938

24063*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4202

4938

21000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarden

16.57

3521

4655

23400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarderadeel

89.85

972*

1304*

7850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.42*

4493

5959

31250*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.42

4493

5959

29800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlikum

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holwerd

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferwerderadeel

81,25

950

1428

7200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dongeradeel West

67,09

925

1252

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210,39

2293

3761

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergum

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietjerksteradeel

172,83

1669

1708

9200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtkarspelen

 

1178

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16200*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwerd

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idaarderadeel

65.34

622

862

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwerderhem

34.90

388

482

2330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baarderadeel

72.8

703

 

4364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173.04*

1713*

 

10794*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170,70

1726

2287

10800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harlingen

1,03

1861

1794

8100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franeker

17,23

830

1152

5200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franekeradeel

 

470

643

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barradeel

 

769

1023

4800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3930*

4612*

21400*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138,53

3800

4612

21400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arr. Sneek bevat de volgende kantons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostergoo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarden

16.57

3521

4655

23400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dockum

0,3

679

831

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeuwarderadeel

89.85

972*

1304*

7850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferwerderadeel

81.25

950

1428

7200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dongeradeel West

67.09

925

1252

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dongeradeel Oost

 

1080

1411

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollumerland e.d.

82.03

977

1177

6063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtkarspelen

 

1178

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantumadeel

99,84

1266

 

6200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietjerksteradeel

172.83

1669

1708

9200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smallingerland

124.93

1069

1420

7240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idaarderadeel

65.34

622

862

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rauwerderhem

34.90

388

482

2330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10124*

 

97683*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1007.28

11444

13696

66000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtkarspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinusga

 

115

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenpost

 

120

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogeham

 

90

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harkema-Opeinde

 

 

100

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooten

 

112

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surhuizum

 

115

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twyzel

 

 

 

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerkesklooster

 

99

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surhuisterveen

 

154

 

920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rottevalle

 

 

 

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutkepost

 

3

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6660