Aalsum

Dongeradeel Oost

dorp

Aalsum

Utingeradeel

voorm. klooster

Aalsum-en-Wetsens

Dongeradeel Oost

kerk. gemeente

Aaltjesmeer

Dantumadeel

meertje

Aalzum

Dongeradeel-Oost

zie Aalsum

Aaxens

Wonseradeel

gehucht

Abbega

Wymbritseradeel

dorp

Abbega-Ryge

Wymbritseradeel

buurt

Abbema

Utingeradeel

?

Abbema

Idaarderadeel

voorm. state

Abbema

Utingeradeel

voorm. stins

Abbenwier

Rauwerderhem

voorm. stins

Abbewier

Dongeradeel Oost

voorm. state

Abbinga

Leeuwarderadeel

voorm. stins

Achlum

Franekeradeel

dorp

Achlum-en-Hitsum

Franekeradeel

kerk. gemeente

Achlumer Konvent

Franekeradeel

voorm. klooster

Achtkarspelen

Achtkarspelen

grietenij

Ackmaryp

Utingeradeel

zie Akmarijp

Adelen

Wonseradeel

voorm. state

Aebinga

Ferwerderadeel

voorm. stins

Aegum

Idaarderadeel

dorp

Aemburen

Wonseradeel

gehucht

Aengwier

Wonseradeel

zie Engwier

Aengwirden

Aengwirden

grietenij

Aggema

Wonseradeel

voorm. state

Akkerwoude

Dantumadeel

dorp

Akkerwoude-en-Murmerwoude

Dantumadeel

kerk. gemeente

Akkrum

Utingeradeel

dorp

Akkrum

Haskerland

kanton

Akkrum-en-Terhorne

Utingeradeel

kerk. gemeente

Akmarijp

Utingeradeel

dorp

Albada

Rauwerderhem

voorm. stins

Albada

Tietjerksteradeel

voorm. stins

Albada

Wymbritseradeel

voorm. stins

Allingwier

Wonseradeel

dorp

Almenum

Barradeel

dorp

Amama

Tietjerksteradeel

voorm. adellijke state

Ameland

Ameland

grietenij

Amelander-Gat

Ameland

zee-engte

Amelands-Huis

Leeuwarden

zie Cammingha-huis

Amkama

Menaldumadeel

voorm. klooster

Andelahuizen

Wonseradeel

zie Andlahuizen

Andelen

Barradeel

voorm. stins

Andelen

Barradeel

voorm. stins

Andla

Franekeradeel

oude stins

Andlahuizen

Wonseradeel

gehucht

Andringa

Lemsterland

herenhuis

Andringa

Utingeradeel

state

Andringa

Franekeradeel

voorm. state

Anema

Franekeradeel

voorm. state

Anewielen

Wymbritseradeel

zie Annewiele

Angjum

Dongeradeel-Oost

zie Anjum

Angwird

Aengwirden

zie Aengwirden.

Aninghem

Dongeradeel-Oost

zie Anjum

Anjewier

Aengwirden

zie Aengwirden.

Anjum

Dongeradeel Oost

dorp

Anjum

Menaldumadeel

voorm. klooster

Annaburen (St.)

Het Bildt

zie Anna-Parochie (St.)

Annaklooster (St.)

Leeuwarden

zie Fiswerd

Anna-Parochie (St.)

Het Bildt

dorp

Anne-Wiele

Wymbritseradeel

Meertje

Antje-Jetsensmeer

Tietjerksteradeel

watertje

Anyghem

Dongeradeel-Oost

zie Anjum

Appelsche

Stellingwerf-Oosteinde

dorp

Appelsche (Hoog-)

Stellingwerf-Oosteinde

buursch.

Appelscher-Zandbergen

Stellingwerf-Oosteinde

zandduinen

Arkens

Franekeradeel

gehucht

Arkum

Wonseradeel

gehucht

Arkumer-Hem

Wonseradeel

polder

Arum

Wonseradeel

dorp

Arumervaart

Wonseradeel

vaart

Assema

Doniawarstal

Vroegere stins

Ate-Buren

Wonseradeel

gehucht

Atseburen

Wymbritseradeel

gehucht

Atsebuurstermeer

Wymbritseradeel

polder

Attama

Wymbritseradeel

voorm. state

Atzebuiren

Wonseradeel

zie Atseburen

Atzebuirstermeer

Wonseradeel

polder

Auckama-State

Leeuwarderadeel

voorm. adellijk huis

Augsbuur

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

dorp

Augsbuur

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

voorm. adellijke state

Augsbuur-Lutkewoude-En-Kollumerzwaag

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

kerk. gemeente

Augustinusga

Achtkarspelen

dorp

Augustinusga-en-Surhuizum

Achtkarspelen

kerk. gemeente

Augustynsga

Achkarspelen

zie Augustinusga

Aukemastate

Leeuwarderadeel

zie Auckama-State

Aula Dei

Wymbritseradeel

voorm. adellijk klooster

Ausbuir

Kollumer-en-Nieuw-Kruisland

zie Augsbuur

Austerhaule

Doniawarstal

zie Ouwsterhaule

Austerhaule-Oldouwe-en-Nyega

Doniawarstal

zie Ouwsterhaule-Oldouwer-en-Nyega

Ayckema

Achtkarspelen

voorm. adellijke state

Aykema

Achkarspelen

zie Ayckema

Aylva

Dongeradeel West

voorm. adellijke state

Aylva, Schraard

Wonseradeel

voorm. adellijke state

Aylva, Witmarsum

Wonseradeel

voorm. adellijke state

Aylva-Polder

Wonseradeel

polder

Aylva-Polder

Dongeradeel West

voorm. stins

Aysma

Menaldumadeel

adellijke state

Aysma

Ferwerderadeel

voorm. adellijke state

Aysma

Tietjerksteradeel

voorm. adellijke state

Aysma

Wonseradeel

voorm. adellijke state

Aytta

Leeuwarderadeel

voorm. state